Wanderland家居墙壁纸

时间 :2017-05-30 16:53:39 / 来源 :http://www.lekucangchu.com/
 
       该店为设计师原创品牌,店主把大部分精力放在开发设计产品上,无暇顾及仓储配送,导致库房管理不力,货物丢失、货品发错、库存不准等情况时有发生,店主决定把仓储配送业务外包给专业的第三方仓储。经过全方位权衡,最终决定把仓储配送业务外包给乐库后,店主有了更充足的精力投入到开发设计产品,也把线上运营打理得井井有条。

乐库其他客户案例:初荷客户案例
                              没想到五常大米客户与乐库达成合作
                              金迈盾口罩进驻乐库

返回回首页


仓储配送外包,您需要的不仅仅是打包工和搬运工; 您刚好需要,我正好专业; 只要交给我们,一定给您一个满意; 请致电 400-680-2566(24小时)或者通过以下方式联系。

在线与我们沟通更多联系方式